طرح های سنتی و نقشه های زیبای دست باف در رنگبندی متنوع . قالیچه دستباف در رنگ بندی متنوع و قابل شستشو
 
} }