تابلو فرش دستباف وان یکاد ، با گلهای رنگارنگ ابریشمی ، پیچ و تاب های برجستگی روی فرش و خطاطی بسیار زیبا ، اوج هنر ایرانی اسلامی را به نمایش میگذارد.ابریشم بافی های دلنواز در سر گلها ، با اندکی ذوق نور پردازی ، تابلو فرش ی درخشان برای دکوراسیون منزل شما فراهم آورده است.

تابلوفرش وان یکاد در بیشترمنازل ایرانی وجود دارد این آیه به نام چشم زخم نیز شناخته می شود چشم زخم به معنای چشم زدن که خود نوعی از تاثیرات نفسانی است.چناچه که در تفاسیر امده است آیه دلالت بر این موضوع دارد که کافران پس از شنیدن قرآن بر آن بودند تا با چشم زخم به پیامبر اسلام آسیب برسانند.

 
} }