تابلو فرش دستباف ماندانا با ریشه های ابریشمی و تماما برجسته ، حس زیبایی خاصی را به رخ میکشد . با دست کشیدن روی فرش میتوانید تمام اجزای آن را لمس کنید ، شیر های پشت سر و لباس و کاملا برجسته شده و ابریشم با رنهای دلنواز در تابلو ، چشم شما را مینوازد.

ابغاد این تابلو برای هر منزلی قابل استفاده و زیبایی بخش است . قاب استفاده شده برایتابلو فرش ماندانا چوب سفیدکه به زیبایی تمام رنگ شده و گلهای ساخته شده از خمیر مجسمه سازی هستند.

ماندانا ، یک شاهدخت مادی بود، که بعدها به همسری کمبوجیه یکم درآمد و ملکه او شد. وی مادر کوروش بزرگ، شاهنشاه ایران و مؤسس سلسله هخامنشی است.

 

 
} }