فرش های تخفیفی کاملا سالم و بدون عیب و ایراد هستند . کاهش قیمت به دلیل کمبود موجودی و عدم تولید محدد این فرش ها می باشد.
 
} }