تابلو فرش دستباف شانزه لیزه با ریشه هایی ابریشمی و رنگ های براق و زیبا حس آرامش دلنشینی را در خود نهفته دارد . در نگاه اول آرامش فضای بارانی شما را در خود میبرد . به خوبی خیس بودن خیابان در این اثر هنری نمایان است . لمس این فرش باعث تحریک حس خوب میشود. قسمتهای ابریشمی با کمی نور پردازی زیباییش را دو چندان میکند . این تابلو فرش تمام زیبایی های شانزه لیزه را به خوبی توصیف کرده همه پاریس را به عنوان زیباترین و رمانتیک ترین شهر دنیا می شناسند خیابان شانزلیزه با زیبایی فراوان مرکز این زیبایی است خیابانی بسیار بزرگ، وسیع و مشجر و سرسبز تابلو فرش دست بافتی که میبینید گل ابریشم – چله ابریشم – 50 رج است سایز کار کاملا متناسب با هر محلی میباشد.

Champs-Elysées capet tableau

 
} }