قاب تابلو فرش چهره بافت تابلو فرش از روی عکس و تصویر تابلو فرش ریحان هدیه ویژه تولد
قاب تابلو فرش چوبی دست ساز ۳
فروردین ۱۷, ۱۳۹۶
قاب تابلو فرش چهره بافت تابلو فرش از روی عکس و تصویر تابلو فرش ریحان هدیه ویژه تولد
قاب تابلو فرش چوبی دست ساز ۱
فروردین ۱۷, ۱۳۹۶
قاب تابلو فرش چهره بافت تابلو فرش از روی عکس و تصویر تابلو فرش ریحان هدیه ویژه تولد

قاب تابلو فرش چوبی دست ساز

قاب چوبی ریحان با استفاده از شاخه های مرغوب چوب سفید وارداتی برشکاری میشوند . قاب دو تکه و سه تکه برشکاری و ابزار آن با دست تراشیده می شود . رنگ استفاده شده برای تابلو رنگ خودرو بوده که دوام و کیفیت بالاتری دارد . برای قسمتهای نهایی قاب  از ورقه های نازک طلای ۲۴ عیار استفاده میشوند ، ترک های روی قاب های رق طلا به دلیل شکنندگی فلز استفاده شده میباشد.رنگ ورق طلا ثابت و بدون افت کیفیت خواهد بود. قاب تابلو فرش جزیی جدا نا پذیر از تابلو فرش و مکمل زیبایی آن است ، انتخاب قاب مناسب و با کیفیت به دوام و ماندگاری تابلو فرش شما کمک خواهد کرد.

( برای نصب قاب از منگنه یا میخ استفاده میشود ، و جدا کردن  تابلو فرش از قاب به کناره و ریشه تابلو فرش آسیب میرساند)