در مجموعه زیر تعدادی از بهترین و زیبا ترین نقوش تابلو فرش دست بافت را برای شما گرد آوری کرده ایم. تابلو های دست باف زیر بدون هیچ ایراد بافت و خطای پرسپکتیو ( ایراد در ابعاد و اندازه یا تابیدگی ) هستند که با قیمت مناسب به شما ارائه میشوند.کلیه تابلو ها همراه با قاب ارائه میشوند و تصاویر تابلو فرش با اصل تابلو فرش تطابق کامل دارند.

چت تلگرام